co wykorzytywac w lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie zbędnych. Priorytetowym zadaniem lean managment jest więc zminimalizowanie marnowania zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Wdrożenie form działania lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów.
lean gry
Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.

Add a Comment